- No kjem mildvêret - så skal du stå på ski, gjer det i dag