Foto: Fotograf Cecilie Hatloy

For å utvikle deg innan idrett, må du utfordre deg sjølv