foto
Kvild: Det er sett opp kvilbenkar fleire stader langs turvegane.

Alle vegar fører til fjells

Dei går på kryss og tvers og lokkar folk opp av sofaen og ut på tur. Nettverket av turvegar i Ulstein har blitt eit ynda mål for turgåarar frå heile distriktet.