For nyfødde i Møre og Romsdal i 2021 var Tiril det mest populære jentenamnet, medan Emil kapra toppen for gutenamn.

Det viser namnestatistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var 18 jenter som fekk namnet Tiril i fjor, og 27 som fekk gutenamnet Emil. På andreplass var namna Ella og Oliver, og på tredjeplass var Oline og Aksel.

I 2020 var det jentenamna Emma, Anna og Selma som toppa statistikken. Hos gutane var det namna Oliver, Jakob, Noah og Filip som var mest populære.

SSBs namnestatistikk blir oppdatert kvart år og viser kva for namn som er gitt til nyfødde som er folkeregistrerte i Noreg.

Dei ti mest populære jentenamna i 2021 var Tiril, Ella, Oline, Anna, Emma, Linnea, Sofie, Hanna, Leah og Ada.

Blant gutenamn i 2021 var det Emil, Oliver, Aksel, Isak, Noah, Jakob, Elias, Kasper, Lucas og Liam som toppa lista.

Kasper, Liam, Oline, Linnea, Sofie, Hanna, Leah og Ada er nye på topplista samanlikna med 2020, medan Filip, Ulrik, Tobias, Sander, Håkon, Henrik, Selma, Sofia, Maja, Nora, Live, Ida, Mathilde, Eline og Astrid er ute av lista.

Dei mest populære jentenamna i Møre og Romsdal

Dette er dei mest populære jentenamna på nyfødde i 2021, med kor mange som fekk namna. Namnet på same plass på topplista året før i parentes.

* Tiril 18 (Emma)

* Ella 16 (Anna)

* Oline 15 (Selma)

* Anna 14 (Sofia/Maja)

* Emma 14 (Tiril/Nora)

* Linnea 14 (Tiril/Nora)

* Sofie 14 (Live/Ida)

* Hanna 13 (Live/Ida)

* Leah 13 (Mathilde/Ella/Eline/Astrid)

* Ada 12 (Mathilde/Ella/Eline/Astrid)

Dei mest populære gutenamna i Møre og Romsdal

Dette er dei mest populære gutenamna på nyfødde i 2021, med kor mange som fekk dei. Namnet på same plass på topplista året før i parentes.

* Emil 27 (Oliver)

* Oliver 24 (Jakob)

* Aksel 23 (Noah/Filip)

* Isak 20 (Elias)

* Noah 20 (Elias)

* Jakob 19 (Emil)

* Elias 18 (Ulrik/Tobias/Sander/Lucas/Isak/Håkon/Henrik/Aksel)

* Kasper 17 (Liam)

* Lucas 16 (Liam)

* Liam 15 (Liam)