Sterk markering av frigjeringsdagen

foto
Maftuna (24) og Yegor (13) flykta frå Ukraina til Noreg. Søndag heldt dei tale under 8. mai-markeringa i Ulstein. Foto: Andreas Steinnes Bjerknes