(Møre-Nytt): - Studiestarten ved Høgskulen i Volda er tilbake til normalen etter to år med pandemi. Nye studentar, tilsette og inviterte gjester er inviterte til å vere med på opningshøgtida midt på høgskuleområdet, med musikk, talar og helsingar i høve studiestarten, skriv rektor Roppen til inviterte gjester.

Seminar

Før opninga vert det ope studiestartseminar med professor Ellen Lexerød Hovlid. Ho skal ha utgreiing kring temaet «Jakten på den gode balansen – forskning på avveiningen mellom ytringsfrihet og andre hensyn».

- 2022 er verkeleg eit viktig år for ytringsfridom i Noreg: Ei statleg utgreiing om Akademisk ytringsfridom har alt vorte lagt fram, og 15. august 2022 vil Ytringsfridomskommisjonen presentere si utgreiing om den «store» ytringsfridomen.

– Ellen Lexerød Hovlid er professor i medierett ved Høgskulen i Volda og har forska og publisert på medierettslege og etiske spørsmål i tradisjonelle media og i sosiale media. Spørsmål som tidlegare var mest relevante for media blir stadig meir relevante også i andre delar av arbeids- og privatlivet.

Dette skriv rektor Johan Roppen.

Denne saka blei først publisert av Møre-Nytt.