Tredobling i bruk av sovemedisin blant jenter mellom 12 og 15 år

foto