Test av nytt varslingssystem 14. juni – mobilar over heile Noreg vil pipe og vibrere