Dei visste best – vann den årvisse skuleturneringa