Over 100.000 år gamle skjel dukka opp under grøftegraving