Dømt til samfunnsstraff etter trugsmål og vald mot politiet