Formannskapet ønskte sterkt å finne ei løysing for ny turnhall

foto