Krev 2,5 millionar etter utleige av «Polarstar»

foto