– Det er for mange av oss som ikkje har vore gode nok

foto