Fekk ikkje gjennomslag for å innføre taletid

foto