Bad om samfunnsstraff, fekk gehør hos tingretten

foto