Ulstein Friviilligsentral ber inn til fagseminar på Sjøborg kulturhus i Ulsteinvik torsdag 13. november.

Møtet er på kvelden og det er ope for alle som er interessert. Det har gått ut innbeding alle i Ulstein kommune, oppvekstetatane i Hareid, Herøy og Sande, private barnehagar, asylmottaket, lag og organisasjonar.

Føredragshaldar er Siv Førde som er høgskulelektor på Høgskulen i Sogn og Fjordane. Førde er utdanna sjukepleiar med fleire vidareutdanningar innan psykisk sjukepleie og organisasjonsleiing. Gjennom heile yrkeskarrieren sin har ho vore opptatt av oppvekstvilkår for born og unge, spesielt asylsøkjarar og flyktningar.

Siv Førde har skrive boka "Tapt barndom, eller...?" I boka deler ho kunnskapen sin om born og unge si navigering frå krenkelsar og traumar mot psykisk styrke. Formidlinga av kunnskap og erfaring i denne boka er høgst aktuell for alle som har born, jobbar med born eller som engasjerer seg i frivillige organisasjonar der born er med.