Regjeringa fordelar eit rekordbeløp til norsk idrett. Aldri før har idretten fått meir pengar, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland i ei pressemelding.

- Årets fordeling av spelemidlar til idrettsføremål inneberer ei betydeleg styrking av rammevilkåra for lokalidretten i Norge. Den fremste prioriteringa i 2016 er auken av tilskotet til bygging av idrettsanlegg, fortel kulturministeren vidare.

Les også: Fotballhall inn på budsjettet

Hareid IL har til dømes planar om ein fotballhall vest for Hareid ungdomsskule, og den kan kome med i kommunen sitt investeringsbudsjett alt i 2017. Her er spelemidlar også ein del av pakken. 3,7 millionar kroner har det blitt søkt om i spelemidlar til prosjektet.

Rammebeløpet til disposisjon for Møre og Romsdal fylkeskommune si detaljfordeling av tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet blir i år på over 67 milionar kroner.

138 millionar meir

Det skal i år fordelast 1.197 millionar kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunane.

- Dette er 138 millionar kroner meir enn i 2015. Auken inneberer at den gjennomsnittlege ventetida for å få spelemidlar til anlegg reduserast til under 2,5 år. Dette har stor betydning for kommunar, idrettslag og foreiningar som påtek seg kostbare anleggsinvesteringar, seier kulturminister Helleland.

I 2016 har det kome inn heile 3.495 søknadar om spelemidlar til anlegg, fordelt på 2.435 søknadar for ordinære anlegg og 1060 søknadar for nærmiljøanlegg. Total søknadssum i 2016 er 4.117 millionar kroner.