Jakta på ny kommunedirektør blir forlenga – utvidar fristen med to veker