Framleis prisvekst og mangel på ressursar i industrien

foto