Bakgrunnen er at EU har avgjort at abonnentar av portable nettbaserte innhaldstenester også får tilgang til desse tenestene ved mellombels opphald utanfor bustadstaten.

6. juli blei det avgjort å ta den såkalla portabilitetsforordninga, som tok til å gjelda i EU i april i år, inn i EØS-avtalen.

– Eg er svært nøgd med at norske forbrukarar snart, på lik linje med borgarar av EU-land, kan få full tilgang til dei nettbaserte abonnementstenestene sine når dei oppheld seg utanlands, seier kulturminister Trine Skei Grande (V).

(©NPK)