– Var det stor politisk usemje om å bruke så mykje pengar på eit rådhus?