Vanylven formannskap brukte ein heil del tid nyleg til å førebu seg på det store kommunereform-møtet mellom rådmenn og ordførarar på Hareid 24. april, skriv Synste Møre.

Avisa skriv at Vanylven vil ha med seg desse prioriterte forslaga til møtet:

  1. Storkommune på Sunnmøre.

  2. Søre Sunnmøre.

  3. 0-alternativet; å halde fram som før.

Vanylvspolitikarane vil elles halde seg opne til å kunne drøfte andre alternativ når det er behov for det.