Ulstein kommune melder på nettsida si at frå klokka seks til klokka ti i kveld (onsdag) blir vatnet kopla ut i Haddal.

Snart er nytt bustadfelt Myrane klart. Det er i samband med koplingsarbeid til det nye bustadfeltet at vatnet blir kopla ut.

Det er ikkje heile Haddal som blir utan vatn. Sjå på kartet kven som blir råka.