- Eit brakval som tydeleg viser kven veljarane vil ha som ordførar

foto