- Det er utfordrande, men vi held fram som før

foto