Flyttar uttak og innskot til butikk: – Ei naturleg endring