Kjenner du, eller veit du om nokon, som i 2023 la ned ein spesiell innsats for å fremje integrering og mangfald i samfunns- og arbeidslivet i Møre og Romsdal? Då vil Møre og Romsdal fylkeskommune gjerne høyre frå deg.

Du kan melde inn ditt forslag via heimesida til Møre og Romsdal fylkeskommune (ekstern lenkje).

Fristen for å melde inn forslag er 1. februar.

Kunstverk og 15.000 kroner

Prisen kan gå til ein person, ei gruppe av personar, bedrifter, institusjonar eller organisasjonar som;

– Held til i fylket eller som har ei sterk tilknyting til fylket

– Har tatt initiativ til eller gjennomført tiltak som fremjar like moglegheiter, meir inkludering og mangfald i samfunns- og arbeidsliv for enkeltpersonar eller grupper uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet, språk og religion.

Sjølve prisen er eit kunstverk laga av ein kunstnar frå Møre og Romsdal og 15.000 kroner. Inkludering- og mangfaldsprisen blir delt ut av fylkestinget i april.