Har fått 500.000 kroner frå Kulturminnefondet

foto