foto
Dersom Perny Austnes får det slik ho har tenkt, skal det lagast eit bufellesskap på garden Plassen på Gåsneset. – Det skal setjast opp ni bueiningar, og eg håper at menneske i alle aldrar har lyst til å bu her. Der bustadhuset no står, skal det setjast opp eit felleshus med mellom anna stort kjøkken og stor arbeidsstove. Foto: Linda Eikrem Foto: Linda Eikrem

Vil lage fellesskap