Får pengar frå plastposefondet for å rydde strendene