– Bygga vil vere nedsarva lenge før dei er betalte ned