Ber kommunen ta over gjelda til fjernvarmeselskapet