Provosert av manglande forståing for krisa i dei maritime næringane

foto