Saka går i Frostating lagmannsrett.

27-åringen tek ansvaret for drapet, men vil ikkje dømmast etter tiltalen, som lyder på forsetteleg drap under særleg skjerpande omstende.

- Det var ei aktlaus handling som førte til at Dimmen dødem sa den tiltalte, som slo Dimmen fleire gonger i hovudet med ei whiskyflaske.

Det er sett av seks dagar til ankesaka i lagmannsretten.

Aktlaust