Huset stod ferdig i vår og hadde ei kostnadsramme på rundt sju millionar kroner. Ifølgje advokat Bjarte Aambø, som representerer huseigaren, handlar usemja om eit restkrav på 1,9 millionar kroner.

– Min klient meiner det er så mange feil og manglar ved huset at vedkomande ikkje vil betale denne summen, seier Aambø.

Saka skal etter planen behandlast i Sunnmøre tingrett to dagar i oktober. Men det kan hende partane unngår rettssalen.

– Ja, det er håp om at vi kan kome til eit forlik no i næraste framtid, seier entreprenøren sin advokat, Øystein Vartdal Riise.