Dette interaktive kartet viser alle bustad-, fritid-, landbruk- og forretningseigedomar som er omsett i løpet av mars. Kartet gjeld for kommunene Ulstein, Hareid, Herøy og Sande.

I mars er det Ulsteinvik sentrum som har hatt klart flest eigedomstransaksjonar. Deretter er det Hareid sentrum, Dragsund, Dimnøya og Moltustranda som har hatt flest endringar.

Les også: Sjå alle eigedomane som er selt sidan 2005.

Les også: Her er dei dyraste bustadane.

Les også: Fritidsvinnarar på Sandsøya

Les også: Desse vart selde i april

Forklaring til kartet: Kvar sirkel viser kor mange eigedomar som er selt i eit område. Klikk på sirkelen for ei meir detaljert visning. Du kan også klikke deg inn på kvar einskild eigedom for å få historikk. Du kan velje å nytte ei kartvisning eller du kan sjå flyfoto over området ved å trykke på firkanten på høgresida i toppen av biletet.