Det blei gjort i alt 88 NPS-beslag, eller beslag av syntetisk narkotika som er sendt via posten, i Møre og Romsdal i 2015. Heile 20 beslag under finn vi Hordaland, som går inn på andreplass på denne statistikken. Det skriv NRK Troms.

– Veldig mange av dei narkotiske stoffa som er bestilt via internett og som kjem i posten er svært sterke og farlege stoff som kan føre til både overdose og i verste tilfelle også dødsfall, seier tolloverinspektør Sveinung Skjørsæter i Oslo og Akerhus.