foto
Inger Mari Eidsvik sit i styret for Pårørandeforeininga på sjukeheimen på Hareid. Mora hennar fekk plass på sjukeheimen for eit år sidan. Foto: Linda Eikrem

Engasjerte Eidsvik