Svært misnøgde med at ein vil innføre eit dysfunksjonelt system