Opnar for laksefiske 1. juli viss vassføringa er stor nok

foto