Mowi får føre opp bygning til settefiskproduksjon

foto