Slik konkluderte formannskapet om kommunalt eigedomsføretak

foto