Onsdag klokka 9 er retten sett på ny, og det er ei rekkje vitne som skal forklare seg til rettsadministrator Dag Brathole i Frostating lagmannsrett i Ålesund denne dagen. Første dag av rettssaka inneheldt mellom anna innleiinga til KS-advokat Øyvind Reinslo og Forsvarar Lars-Henrik Windhaug, før Glen Børge Løset Flø fekk forklare seg.

Han konkluderte måndag med at anken til Ulstein kommune må forkastast, og at Glen Børge får dekt sakskostnadene.

Les sakene frå lagmannsretten måndag her:

Drøftar først ei minneleg ordning

Rettssaka er i gang

- Ulstein kommune må frikjennast

- Er påført eit posttraumatisk stressyndrom

Sakkunnig i mobbesaka: Trur uføregraden etter mobbinga er på 20 prosent

Glen Børge Løset Flø om mobbinga: - Eg vart dyster og svært frustrert