Napoli Restaurant på Hareid har i dag løyve til å skjenke alkohol inne på restauranten. No har dei søkt Hareid kommune om løyve til også å få skjenke utandørs.

Dei viser til at dei også har hatt slikt løyve tidlegare. Dei søkjer om å skjenke på same uteområde som sist, mot Ulsteinvik.

Førebels har ikkje saka vore til politisk handsaming.