Konsernleiar i Ulstein Betongindustri AS, larsnesingen Harald Sætre, ser fram til fortsetjinga på 2021 – og fortel at det er mykje spanande som skjer i konsernet framover. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

– Vi må seie at 2021 ser veldig positivt ut

Fjoråret blei til slutt brukbart for hjørnesteinsverksemda i Haddalura – trass i koronapandemien og nedstenginga av samfunnet i mars. 2021 teiknar så langt til å bli eit veldig godt år.