– Dei fire områda som er foreslått er ikkje eigna til oppdrett

foto