Sigmund (85) har legendestatus innan skipsdesign – båtane han teikna for 50 år siden gjorde suksess verda over