Bruken av hasteparagraf skal opp i kontrollutvalet