Sju gonger så mange nye fastlegar vart rekrutterte i 2023 som i 2021